1px
Tänään on Thursday, 25:s Julyta 2024.
jaritasanen
1pxSivulatauksia:
2986897
Rauhantervehdys

Tästä löydät uutiskirjeen tulostettavana PDF- versiona

Rauhantervehdys! Hartola 05.01.2006


Vuosi 2005 on takana ja aloitamme vuotta 2006 hieman rauhallisemmissa tunnelmissa kuin vuosi sitten, jolloin maailma koki tsunami-katastrofin . Toki maailma on aina enenevässä määrin muuttumassa epävakaisemmaksi. On toki raamatullista tarkastella ajanmerkkejä maanjäristyksineen ym. ennustettuine ilmiöineen, mutta tilanne on käytännössä kuitenkin sellainen, että monet uskovat voivottelevat liiaksi sitä, mikä pimeää maailmaa on kohtaava ja samalla unohtavat tai ovat tietämättömiä esim. seuraavasta Sanan kohdasta: "Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset?"( I Piet. 4:17) Joten meidän uskovina on syytä muistaa tämä järjestys, että tuomio kohtaa ensin seurakuntaa.


MUTTA MINKÄ MINÄ TEILLE SANON, SEN MINÄ SANON KAIKILLE: VALVOKAA.” (Mark.13:37)


Seurakunnan keskuudessa vaikuttaa monia merkittäviä harhaoppeja, jotka sumentavat uskovien silmät näkemästä totuutta sellaisena kuin se on Kristuksessa Jeesuksessa.

Eräs näistä harhaopeista on ns. ennaltamääräämisoppi, jonka sisältö pelkistettynä on tämä; kerran pelastettu aina pelastettu. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ei ole väliä miten vaellat, niin aina selviät perille Jumalan taivaaseen. Oppi murentaa lähetyskäskyn velvottavuutta, koska siihen sisältyy ajatus myös siitä, että Jumala on etukäteen määrännyt toiset taivaaseen ja toiset helvettiin. Tämän harhan suurin ryhmä Suomessa on luterilaisuus, joka sakramentin voimalla määrää ihmisiä taivaaseen. Jumalattomat toki tekevät tietämättömyyden tilassa mitä tahansa, mutta suuremman ongelman muodostavat ne uskovat, jotka tietävät totuuden, ettei kukaan ole koskaan uudestisyntynyt sakramentin vaikutuksesta, mutta silti riippuvat sakramenttiopissa kiinni, antaen sille muka paremman hengellisen sisällön. Raamatun tie on kuitenkin selkeä, jos joku asia havaitaan valheeksi, niin siitä on kokonaan sanouduttava irti, eikä tule ryhtyä antamaan valheelle uutta sisältöä.

Tämän harhan toista variaatiota edustavat ne uskovat, jotka ovat jopa upotuskastettukin, mutta sillti uskovat ennaltamääräämisoppiin. Ihmetellä sopii, että tämän opin edustajat sivuuttavat tai antavat uuden sisällön esim seuraaville Raamatun kohdille: ”Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen lepoonsa vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen taipaleelle.” (Hebr.4:1) ”Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä.” (Ilm.3:5) ja ”Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä. Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi.” (Hebr.10: 26, 39, lue myös välissä olevat jakeet)

Toinen harha on se, että uskotaan todeksi oppi, jonka sisältö pelkistettynä on tämä: Jos en ole valmis kun Herra tulee, niin voin päästä taivaaseen marttyyriuden kautta. Tällä opilla ei ole mitään tekemistä Raamatun opetuksen kanssa. Sana sanoo selkeästi, että kun ylkä tulee, niin ovi suljetaan. Ja toisessa kohdassa puhutaan siitä, kun pakanoiden täysiluku on sisälle tullut. Missään kohdassa ei ilmene, että ovi avattaisiin uudelleen tai, että pakanoita tulisi taivaaseen(pelastukseen) joku ryhmä morsiamen lisäksi sen jälkeen, kun pakanoiden täysi luku on sisälle tullut. ”Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin.” (Matt.25:10) ja ”Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut,” (Room.11:25)

Ajassamme vaikuttaa myös harhaoppi, jonka mukaan Jumala ottaa morsiamen kotiin ahdistusta näkemättä. Sana puhuu kuitenkin selkeästi ahdistuksesta, jonka kaltaista ei ole ollut hamasta luomakunnan alusta ja että valittujen tähden päivät ovat lyhennetyt. ”Sillä niinä päivinä on oleva ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut hamasta luomakunnan alusta, jonka Jumala on luonut, tähän asti, eikä milloinkaan tule. Ja ellei Herra lyhentäisi niitä päiviä, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden, jotka hän on valinnut, hän on lyhentänyt ne päivät.” (Mark.13:19-20)

Valvomattomuuteen on vuosien saatossa johtanut myös virheelliset käsitykset antikristuksesta ja hänen ilmestymisensä ajankohdasta. Katolinen kirkko on johtanut suurta osaa kristikuntaa harhaan syöttämällä sen keskuuteen jesuiittojen muotoileman opin antikristuksen ilmestymisestä vasta lopun ajassa, viimeisen seitsemän vuoden aikana ja kääntäen näin pois itseensä kohdistuneen arvostelun antikristuksen kirkkona. Tämän harhaopin perustana on heidän väärä tulkintansa Danielin ennustuksesta ”seitsemästäkymmenestä vuosiviikosta”.

Oppi pilkkoi Danielin yhtäjaksoisen 490 vuotta käsittävän ennustuksen osiin, irrottaen siitä erilleen seitsemän viimeistä vuotta (= yksi vuosiviikko). Raamatun alkuperäisessä tekstissä mainittu Danielin kirjan 9. luvun ennustus koskee Kristusta ja hänen täytettyä työtään eikä antikristusta.

Valvomattomuuteen johtaa myös maailmallisuus, lihallinen elämä, Jumalan pelon puuttuminen,

yleinen Jumalan Sanan kunnioittamattomuus sekä se ettei vaelleta Hengessä.ASIAA KRISTUKSEN OPIN ALKEISTA


Jättäkäämme sentähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta: parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan, oppia kasteista ja kätten päällepanemisesta, kuolleitten ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta.”(Hebr.6:1-2)


Uskova ei pääse alkeista eteenpäin muutoin kuin käymällä ne läpi ja sen jälkeen pitäen kiinni lasketusta perustuksesta. Raamatun mukaan alkeet ovat niin yksinkertainen asia, että vasta uskoontulleet saattoivat käydä ne läpi noin puolesta tunnista enintään muutamaan päivään sisältyvän ajanjakson aikana. Tänä päivänä elämme sellaisessa oppien viidakossa, että monen uskovan kohdalla tapahtuu se tosiasia, ettei edes koko uskossaoloaika, vaikka se olisi vuosikymmeniäkin pitkä, tahdo riittää alkeiden läpikäymiseen. Ylläoleva Raamatun kohta kehottaa jättämään alkeet ja pyrkimään täydellisyyteen, ts. saamaan kasvua Kristuksessa ja menemään eteenpäin tällä kaidalla tiellä eli tulemaan täysi-ikäiseksi. Mutta mahdotonta on jättää alkeita selän taa vaelluksessa, jos ei ole koskaan niitä sisäistänyt ja läpikäynyt.


Parannus kuolleista töistä ja usko Jumalaan


Kaikki, mitä tehdään omin voimin, on kuolleita töitä. ”Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on, ei yhden yhtäkään.” (Room.3:12) Parannus tarkoittaa mielenmuutosta. Ihminen saa kokemuksen Jumalasta, ja sen ansiosta hän alkaa ajatella toisin kuin ennen. ”Niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi.” (Apt.11:18) ”Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois.” (Apt.3:19) ”Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. (Room.10:17) ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, etä hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” (Joh.3:16) ”Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.” (Room.10:17,9-10) ”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta.” (1Piet.1:3)


Oppia kasteista


Kaste Kristuksen ruumiin yhteyteen

Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu Pyhän Hengen sinetti,” (Ef.1:13) ”Sillä niinkuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin; sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä.” (1Kor.12:12-13) Kaste Kristuksen ruumiin yhteyteen on tapahduttava ensin ja vasta sitten voidaan kastaa vedessä.


Vesikaste

Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi: ´Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niinkuin mekin?´Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen.” (Apt.10:44-48) ”Niin Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Ja kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen; ja hoviherra sanoi: ´Katso, tässä on vettä, Mikä estää kastamasta minua?´ Niin Filippus sanoi hänelle: ´Jos uskot koko sydämestäsi, niin se tapahtukoon.´Hän vastasi ja sanoi: ´Minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika.´Ja hän käski pysäyttää vaunut, ja he astuivat kumpikin veteen, sekä Filippus että hoviherra, ja Filppus kastoi hänet.”(Apt.8:35-38)Kätten päällepaneminen


Kätten päällepanemisella on merkittävä asema uuden liiton seurakunnan toiminnassa.

Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän Hengen.” (Apt.8:17) ”Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat.” (Apt.19:6)

...he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi.” (Mark.16:18) ”Ja Publiuksen isä makasi sairaana kuumeessa ja punataudissa; ja Paavali meni hänen luoksensa, rukoili ja pani kätensä hänen päällensä ja paransi hänet.” (Apt.28:8)

Älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on ja joka sinulle annettiin profetian kautta, vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi.” (1Tim.4:14)

Asettaminen palvelutehtäviin: ”-ja asettivat heidät apostolien eteen, ja nämä rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä.” (Apt.6:6) ”Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään.” (Apt.13:3)


Kuolleitten ylösnouseminen


Ylösnousemuksella on aivan perustavaalaatua oleva merkitys kristillisessä uskossa.

Miksi te etsitte elävää kuolleitten joukosta? Ei hän ole täällä, hän on noussut ylös.” (Luuk.24:5-6) ”Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa.” (Room.6:5) ”- niin pitää siis yhden niistä miehistä ... tuleman hänen ylösnousemisensa todistajaksi meidän kanssamme.” (Apt.1:21-22) ”Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne; Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista.” (1Kor.15:14,20)


Iankaikkinen tuomio


Tietoisuus helvetin olemassaolosta ja siitä, että olemme pelastetut sieltä Jeesuksen lunastustyön kautta on tärkeä osa evankeliumia.

Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ´Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.” (Matt.25:41,46) Rikas mies tuonelassa: (Lue Luuk.16:19-31) ”- nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.” (Juuda 7)

Ilman edellämainittuja alkeita uskova ei voi omistaa niin lujaa tulevaisuuden toivoa, että sen varassa voi elää tänään täysipainoista elämää Kristuksessa.ELÄTKÖ LUPAUKSEN VOIMASTA?


Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkkaudellaan ja tädellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee.” (2Piet.1:3-4) ”...jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista,..” jo vanhan liiton uskonsankarit (Hebr.11:33) ”Sillä minä en häpeä Kristuksen evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on:´Vanhurskas on elävä uskosta´.” (Room.1:16-17) ”Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.” (Joh.10:10) ”joka ítse kantoi meidän syntimme´ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle: ja hänen ´haavainsa kautta te olette paratut´(parannetut).” (1Piet.2:24)

Tämän päivän uskovilta menee liian usein sekaisin se, mikä on Jumalan tahto ja mitä saatana tekee. Kristus meissä edustaa elämää, kun taas saatana pyrkii ryöstämään sitä meiltä pois.


Tapahtuipa uskovien keskuudessa melkein mitä tahansa, niin silti sanotaan: ”Nyt tapahtui Jumalan tahto.”, vaikka todellisuudessa sielunvihollinen on päässyt riistämään näiden ihmisten elämästä asioita, jotka sinne kuuluvat lupausten perusteella (jopa koko ajallisen elämän). Keskuudessamme on myös uskovia, jotka syyttävät kaikkivaltiasta Jumalaa siitä elämäntilanteesta, jossa he elävät . Millä oikeudella pieni ihminen nostaa syyttävän sormensa Jumalaa vastaan? Tällainen sydämen asenne kauhistuttaa minua. Ei Jumala tee virheitä meidän suhteemme. Niitä ihmisiä, joita saatana riistää, voi auttaa esimerkiksi seuraavien jakeiden sisäistäminen. ”Älköön kukaan, kiusauksessa ollessaan, sanoko: ´Jumala minua kiusaa´; sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä ketään kiusaa. Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee;” (Jaak.1:13-14) ”Ette voi juoda Herran maljasta ja riivaajien maljasta, ette voi olla osalliset Herran pöydästä ja riivaajien pöydästä.” (1Kor.10:21) ”Sentähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois. (1Kor.11:30)

Ensiksikin uskovan tulee osallistua leivän murtamiseen (ehtoolliselle) vain uskovien kanssa. Osallistuminen ehtoolliseen, jota jaetaan tietoisesti myös jumalattomille, on riivaajien pöytä. ”- mitä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille eivätkä Jumalalle;” (1Kor.10:20) Herran pöytä ei ole ainoastaan itse ehtoollinen, vaan koko hengelliseen elämään sisältyvien asioiden syömistä ja juomista. ”Sillä minun lihani on totinen ruoka, ja minun vereni on totinen juoma.” (Joh.6:55) Hengen ravinto on erotettava tästä maailmasta. On tehtävä pesäero epäjumaliin, haureuteen, saastaisuuteen ja ylipäätään kaikkeen lihallisuuteen. On tehtävä ero puhtaan ja saastaisen välillä ja pyhän ja epäpyhän välillä. ”Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: ´Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani´. Sentähden: ´Lähtekää pois heidän keskeltään ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani, ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias´.” (2Kor.6:14-18) Jumala kutsuu kansaansa ulos suuresta Babylonista, maan porttojen ja kauhistusten äidistä, naisesta, joka on juovuksissa pyhien verestä. (Ilm.17:5-6 ja 18:4) Tämän henkivallan alaisuudessa toimii katolinen kirkko ja sen kanssa yhteistyösä toimiva ekumeeninen liike (jossa ovat mukana kaikki merkittävimmät kirkkokunnat).


Lupauksen voimaa on myös nakertamassa epäuskosta nouseva julistus. Esimerkiksi viime kesänä Suomea kiersi julistaja, jonka sanoma oli seuraavanlainen, että Raamattu ei lupaa lopunajassa mitään herätystä, eikä muutenkaan enää mitään merkittävää tapahdu. Totuus on aivan toisenlainen. Jokainen herätys on noussut apostolisesta ajasta lähtien uuden liiton serakunnalle annettujen lupausten pohjalta. Vasta sitten voidaan sanoa, että on tapahtunut ratkaiseva muutos, kun sen Sanan täyttymisen aika koittaa, joka sanoo: tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. (Joh.9:4) On Sanan pohjalta itsestään selvää, että me näemme vielä herätyksen ennen yön tulemista. Jo sillä perusteella, että Jumala puhdistaa morsiamen sellaiseksi, jonka puvussa ei ole tahraa eikä ryppyä. Silloin kun morsian on puhdas, se on työkykyinen ja ryöstää läksiäisiksi sielujen sadon mukaansa taivaaseen, samoin niin kuin egyptiläiset antoivat israelilaisille kultaa ynnä muita rikkauksia, kun nämä lähtivät kohti luvattua maata. Meidän uuden liiton uskovien rikkaudet ovat sielut. Meidän uskomme päämäärä on sielujen pelastus (I Piet.1:9).

Joten, rakas veljeni ja sisareni, jatka Jeesuksesta todistamista uskomattomille - korvasyyhyyn saarnaavien- nukuttavasta sanomasta huolimatta. Evankeliumi on edelleen Jumalan voima ja Herra vastaa Sanastaan. Hän, joka on antanut lupaukset, on uskollinen. Samalla, kun todistat, pysyt palavalla paikalla Herrassa. Moni uskova on jäänyt apaattisesti voivottelemaan: Jospa Herra jo tulisi päästämään meidät tästä kurjuudesta. Mutta mitä tekee palava morsian? Se ei valita kurjuuttaan, vaan täyttää taivasta ja siten jouduttaa Herran tulemusta ja huutaa Pyhässä Hengessä: ”Aamen, tule Herra Jeesus!”

Jeesuksen paluun ymmärtämistä on myös hämmentänyt väärin käännetty Apt.3:21:n kohta. Oikein käännettynä se kuuluu seuraavasti: ”Taivaan pitää omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen ennalleen asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta.” Joten seurakunta asetetaan ensin ennalleen ja sitten tulee Jeesus.
LÄHETYSASIAA


Herralta saamani kehotuksen mukaisesti olen ystävieni kanssa perustanut ”Kuninkaan Lähetys” -yhdistyksen. Tässä muutama perustelu, miksi lähetysjärjestön perustamiseen on päädytty.

Työ on laajentunut, eikä ole enää kysymys vain minun palvelustehtävästäni, vaan uskovia on tullut lisää mukaan työhön. Olen Herran armosta ja sen avulla melkein kaksikymmentä vuotta kiertänyt ja varustanut kutsuttuja palveluksen työhön (myös monet muut ovat heitä varustaneet), ja nyt kun monet heistä ovat tulleet valmiiksi palveluksen työhön, niin heidät on kertakaikkiaan saatava kentälle. Tulemme myös tukemaan jo työssä olevia lähettejä sekä etsimään lähetyskohteista mahdollisia paikallisia työntekijöitä. Voimme myös lähettää ja tukea ulkomailta kolmansiin maihin lähteviä tai siellä jo olevia lähettejä. Järjestö tulee alusta asti olemaan kansainvälinen. Järjestö ei erottele sisä- ja ulkolähetystä toisistaan erillisiksi, vaan toimii Sanan pohjalta. Järjestö on luotu myös oman palvelustehtäväni tueksi ja jätän lähiaikoina ”telttojen tekemisen” tällä erää toisten tehtäväksi.

Monet nyt toimivat lähetysjärjestöt ovat sitoutuneet yhteistyöhön katolisen kirkon kanssa. En halua, että yksikään todella kutsuttu joutuisi lähtemään enää niiden kautta työhön. Ristiriita on liian suuri, koska niiden yhteistyökumppani saarnaa Neitsyt Maria (= Taivaan kuningatar) - nimistä henkivaltaa. Tämä yhteistyö tuo mustan varjon todellisen ”veren evankeliumin” ylle.

Suuri osa suomalaisista uskovista on tottunut uhraamaan Herran työhön niin sanottujen virallisten kanavien kautta, joten tarjoamme siihen luotettavan vaihtoehdon. Meitä velvoittavat mm. rahankeräys-, yhdistys-, ja lahjaverolaki sekä muut lait ja säädökset. Näin haluamme olla alamaiset esivallalle Raamatun opetuksen mukaan. Järjestön puitteissa on helpompi asioida eri viranomaisten kanssa esimerkiksi silloin, kun viedään kontteja ja tavaraa lähetyskentille. Liitteestä löydät ohjeet miten voit liittyä kannattajajäseneksi yhdistykseen.


LOPPUSANAT

Tässä kirjeessä esillä olleista aiheista on saatavilla saarnat: 225. Ennaltamääräämisoppi Sanan valossa. 275. Välitilinpäätös. 269. Uloskutsu. 240. Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa(Fil.3:14). 273. Naeman puhdistui pitalista, Geehasi sairastui siihen(II Kun.5Luku). Teitä, joilla on mahdollisuus imuroida ko. aiheet kotisivultani www.jaritasanen.com, pyydän sen tekemään sieltä. Muille voin lähettää kasetteja entiseen tapaan, mutta jos sinun lähelläsi on joku uskova, joka voi polttaa sinulle saarnoja cd:lle, niin käänny ensin hänen puoleensa ja jos se ei ole mahdollista, niin tilaa sitten kasetteina. Pyydän teitä, joilla on sähköpostiosoite käytössä, ilmoittamaan sen kotisivujen uutiskirjeosioon, siellä olevien ohjeiden mukaisesti. Näin saamme manuaalista postitusta vähennetyksi. Täytä siellä oleva osoiterivi myös, jotta saamme oikean henkilön poistettua manuaalisesta osoiterekisteristä. Jos et enää halua postia minulta tai osoitteesi on muuttunut, niin ilmoita asiasta sähköpostitse tai postitse.

Jatkan perheeni ja työtevereitteni kanssa työtä kaikista koetuksista ja vastoinkäymisistä huolimatta ja niin toivon sinunkin tekevän. Kiitän kaikkia, jotka ovat muistaneet meitä rukouksin sekä varojen ja monien käytännön asoiden muodossa palvelustyössämme.


Siunattua ja Kristus keskeistä vuotta 2006!

tv. Jari ja perhe(Kirsi, Juho, Raakel;Joona ja Ruut)

Raja-ahontie 48, 19600 HARTOLA

puh.(03)7168675, gsm 044-7168675

jari (AT) tasanen.com, www.jaritasanen.comOHJEITA KUNINKAAN LÄHETYS YHDISTYKSEEN KANNATTAJAJÄSENEKSI LIITTYVÄLLE


Emme voi kerätä rahaa suoraan kohteisiin, vaan voimassa olevan rahankeräyslain mukaisesti voimme vedota vain niihin, jotka ovat ensin liittyneet kannattajajäseniksi yhdistykseemme. Kannattajajäsenellä ei ole juridista vastuuta yhdistyksen toiminnasta, mutta kuitenkin puhe- ja läsnäolo oikeus yhdistyksen yleisissä kokouksissa.

Kannattajajäseneksi voit liittyä täyttämällä alla olevan pankkisiirron ja maksamalla minimissään 10 euroa siirrossa olevalle tilille. Jokainen liittyjä saa valita jäsenmaksulleen vapaaehtoisesti ylärajan. Summa, jonka valitset ei velvoita sinua maksamaan sitä yhtä suurena seuraavina vuosina, vaan voit silloin taas valita minimistä ylöspäin vapaasti. Täytä pankkisiirtoon (oikealle) ohjeen mukaisesti nimesi ja osoitteesi, jos se ei onnistu, niin maksa kannattajajäsenmaksu yhdistyksen tilille ja lähetä meille nimesi ja osoitteesi erikseen postitse tai sähköpostilla ja ilmoita siinä yhteydessä päivämäärä milloin olet maksun maksanut. Osoitetiedot ovat välttämättömät, jotta voimme olla sinuun yhteydessä, sekä pitää yhdistyslain vaatimaa jäsenluetteloa. Luomme lähiaikoina eri kohteille omat pankkiviitteet, jotka toimitamme kannattajajäseniksi liittyneille. Lisätietoja saat 044-7168675jaritasanen